Privacy verklaring van Stichting Cultuur in het Kerkje  KvK nr 712672725

Stichting Cultuur in het Kerkje kan persoonsgegevens over u verwerken ,doordat u gebruik maakt van de diensten of aanbiedingen van Stichting Cultuur in het Kerkje en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Stichting cultuur in het Kerkje verstrekt. Stichting Cultuur in het Kerkje kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-Uw voor en achternaam

-Uw adresgegevens

-Uw telefoon nummer

-Uw E- mailadres

-Uw IP adres

Stichting Cultuur in het Kerkje verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt ,en/of om u schriftelijk (per e mail/of per post te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Stichting Cultuur in het Kerkje uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht,doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Stichting Cultuur in het Kerkje bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren,waarvoor uw gegevens worden verzameld Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. U kunt ook zelf een aanvraag indienen om u persoonsgegevens te laten verwijderen uit ons bestand U stuurt ons dan een bericht via mail en of brief  mail adres is cultuurinhetkerkje(at)caiway(dot)net of een brief gericht aan Stichting Cultuur in het Kerkje p/a Stoofweg 5  4681RK  Nieuw Vossemeer

Stichting Cultuur in het Kerkje verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien  dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u,of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

U kunt ons ook verzoeken uw persoonsgegevens  niet te verstrekken aan derden behoudens wettelijke verplichting

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien ,te corrigeren en of te verwijderen .U kunt een verzoek  tot inzage ,correctie en of verwijdering sturen naar  cultuurinhetkerkje(at)caiway(dot)net en of Stoofweg 5 4681 RK Nieuw Vossemeer